شما اینجا هستید: صفحه اصلیزیارت

زیارت

در تربیت فرزند خود صبور باشیم فرزند ما از دنیایی دیگر است و ما از دنیایی دیگر . هر یک…
نوعدوستی و کمک به دیگران از عالی‌ترین تعالیم دین است؛ چرا که بنی آدم اعضای یکدیگرند و سعادت هر فرد…
از تنبیه بدنی پرهیز کنید اصل در تربیت به کار بردن محبت و گذشت است و هیچ چیز به اندازه‌ی…
فرزندان خود را تشویق کنید در تربیت کودک ، تشویق ابزاری کارآمدتر از تنبیه است. تشویق حس کرامت و عزت…
با کودک خود همبازی شویم بازی برای کودک یک نیاز است . سرشت کودک با بازی عجین شده است پدر…
به چگونگی تغذیه‌ی کودکمان توجه کنیم غذای پاکیزه و حلال همچنان که بر جسم اثر می‌گذارد اثر سلامت روح و…
اهمیت نامگذاری تا آنجا است که رسول گرامی ِ خدا اسلام نام ناشایست مردان و شهر‌ها را تغییر داد .…
در تنظیم خانواده‌ی خود دقت کنیم تنظیم خانواده یعنی انجام اقداماتی که همسران را کمک می‌کند تا از داشتن فرزند…
فرزند هدیه خداست فرزن صالح، گل خوشبویی از جانب خداست. فرزندان به زندگی ِ ما شور و نشاط می‌بخشند و…
فرزندآوری، لازمه‌ی تداوم زندگی است فرزند انسان ، یادگار او پس از زندگی است . میراث واقعی ما در زمین…