شما اینجا هستید: صفحه اصلیزیارت

زیارت

هنگانی که مرد و زن در زندگی مشترک خود رفتاری نیک داشته باشند نه تنها زندگی خانوادگی ِ خود را…
زیبایی‌مان را تقدیم همسرمان کنیم یکی از وظایف متقابل زن و مرد ، این است که خود را برای یکدیگر…
شادی بخش یکدیگر باشیم یکی ز وظایف زن و مرد نسبت به هم حفظ نشاط و شادی ِ یکدیگر است…
هنگامی که فضای خانواده با عطر معنویت انسان معطر می‌گردد ، زندگی رنگ دیگری می‌گیرد ؛ در رویارویی با مشکلات…
از آنجا که پیوند خجسته‌ی ازدواج ، می‌باید علنی صورت بگیرد و اطلاع دیگران برسد،بنابراین مراسم و حضور نزدیکان در…
مهریه پیشکشی است که مرد به همسر خود تقدیم کرده است و آن را شانه‌ی صداقت و احترام قلبی‌اش به…
گاه اتفاق می‌افتد که در رویارویی با بسیاری از مسایل و از جمله انتخاب همسر به تردید و سر در…
اخلاق خوب از مهم‌ترین معیار‌های انتخاب همسر است در انتخاب شریک زندگی به قواعد و معیارهایی نیازداریم. مرد و زن…
به ویژه‌گی ‌های معنوی بیش از مسائل معنوی اهمیت بدهیم آغاز زندگی همسران آغاز یک عشق زیباست و هرگز نمی‌توان…
سن ازدواج را به تأخیر نیاندازیم همان‌گونه که طبیعت جهان 4 فصل گوناگون دارد وجود انسان نیز دستخوش تعغییرات است…