شما اینجا هستید: صفحه اصلیزیارتخادمی که راوی کلام رضوی بود

خادمی که راوی کلام رضوی بود مطلب ویژه

منتشرشده در زیارت دوشنبه, 09 مرداد 1396 10:43

اباصلت هروی، عبدالسلام بن صالح بن سلیمان بن ایوب بن میسره محدث خراسانی و خادم علی بن موسی الرضا (ع) از موالی عبدالرحمن بن سمره قرشی بود.اباصلت از محضر بزرگان زیادی استفاده و کسب علم کرد،اما قرار گرفتن در شعاع نورانیت علی بن موسی الرضا (ع) بود که او را به یکی از علمای نامدار شیعه تبدیل کرد. در منابع مختلف حدیثی شیعه و تواریخ گزارش‌های مفصلی از همراهی وی با حضرت امام رضا (ع) آمده است. ابن شهرآشوب وقتی از اصحاب اجماع، ثقات و خواص اصحاب امام کاظم (ع) و امام رضا (ع) بحث می‌کند، در قسمت «خواص اصحاب» می‌گوید: «از جمله خواص اصحاب امام رضا (ع)، علی بن یقطین، مولی بن اسد و ابوصلت عبدالسلام بن صالح هروی و اسماعیل بن مهران و علی بن مهزیار اهوازی و ریان بن الصلت الخراسانی و... هستند».
  واقع شدن اباصلت در ردیف شخصیت‌ها و بزرگان مذکور، آن هم از زبان ابن شهرآشوب معنایی خاص دارد. مگر می‌شود در میان ثقات و اصحاب و شیعیان خاص، یک شخص عامی مذهب را نام برد؟ اگر کسی مذهب عامه (اهل سنت) داشته باشد، اگر چه از محبان ائمه(ع) هم باشد: نخست اینکه در ردیف محدثان شیعه و ثقاتشان ذکر نمی‌شود و همچنین کلمه «اصحاب خاص» بر او اطلاق نمی‌گردد، زیرا در عرف علمای رجال، اصحاب خاص، برای کسانی استعمال می‌شود که تابع نظرات آن شخص باشد و از وی پیروی کند.

 

 

منبع : قدس